Despre Activitatea de Evaluare Competențe

Serviciile de evaluare si certificare a competentelor sunt utile si eficiente, intrucat prezinta urmatoarele beneficii pentru candidati si angajatorii acestora:

 • Timpul alocat este minim, intrucat un proces de evaluare si certificare a competentelor profesionale nu depaseste 30 de zile, asigurand astfel continuitatea fluxurilor de productie si reducerea pierderilor cauzate de intreruperea activitatilor societatii;
 • Costurile implicate sunt si ele reduse cu cel putin 50 %, intrucat evaluarea competentelor profesionale, prin abordare si procedura de lucru, este mult mai flexibila si adaptiva decat formarea profesionala, reducand astfel costurile cu chiria, utilitatile, consumul de materii prime presupuse de formarea profesionala clasica;
 • Eficienta evaluarii competentelor profesionale este sporita, intrucat este mult mai focusata si orientata catre evaluarea / aprecierea unor elemente concrete, definitorii si obligatorii ale competentelor (aspectele critice). Indeplinirea acestora garanteaza intr-o mare masura capacitatea de a indeplini cu succes toate sarcinile presupuse de practicarea ocupatiei / calificarii respective.
 • Certificatul de competenta ofera recunoasterea competentelor unei persoane, indiferent de modul in care acestea au fost dobandite, ceea ce inseamna ca nu este necesara urmarea unui curs de calificare inainte de sustinerea evaluarii!
 • Certificatul de competenta poate fi acordat indiferent de varsta candidatului fara a restrictiona accesul la evaluare
 • Certificatul de competenta constituie o garantie a capacitatii unei persoane de a activa intr-o ocupatie/calificare si pune in evidenta competentele transferabile de la o ocupatie la alta. De aceea, obtinerea unui certificat de competenta profesionala mareste sansele de angajare si posibilitatile de dezvoltare a unei cariere.

Avantajele procesului de evaluare competente profesionale pentru angajator (client):

 • Candidatii nu vor intrerupe programul de lucru decat pentru o perioada foarte scurta de timp, respectiv timpul efectiv aplicarii instrumentelor de evaluare
 • Costurile sunt reduse la jumatate, reducand astfel cheltuielile angajatilor sau ale organizatiei angajatoare
 • Certificatele de competente profesionale sunt recunoscute la nivel national si international, certificand astfel competentele recunoscute ale angajatilor
 • Prin introducerea certificatelor de competenta profesionala in unitatea pe care o conduce, angajatorul dovedeste interesul fata de angajati, contribuind la cresterea motivarii profesionale a acestora
 • Certificatele de competenta profesionala au o importanta contributie la imbunatatirea structurii organizationale si la convingerea angajatorului ca forta de munca este competenta, ceea ce constituie o garantie pentru obtinerea de rezultate performante
 • Certificatele de competenta reprezinta un instrument util, eficient, structurat si masurabil, in dezvoltarea profesionala a personalului
 • Angajatorul poate efectua recrutarea si selectia personalului utilizand informatiile continute in certificatul de competenta si poate proiecta posturile din organizatie conform standardelor, care precizeaza aptitudinile si cunostintele necesare desfasurarii activitatilor specifice.

Etapele procesului de evaluare si certificare a competentelor profesionale

Procesul de evaluare si certificare a competentelor profesionale este impartit in mai multe etape, si anume:

 • Inscrierea candidatului pentru evaluarea competentelor – Candidatul depune o cerere la un centru de evaluare autorizat pentru ocupatia/calificarea pentru care doreste un certificat de competente profesionale. Acestuia i se repartizeaza un evaluator de competente profesionale certificat care va raspunde de punerea in aplicare a intregului proces de evaluare.
 • Asistarea candidatului pentru realizarea autoevaluarii – Evaluatorul detaliaza continutul si prevederile standardului, ii prezinta fisa de autoevaluare si modul de completare a acesteia. Candidatul analizeaza fiecare aspect al competentelor pentru care solicita evaluarea, asa cum este el identificat in fisa de autoevaluare si decide daca poate sau nu sa produca dovezi din care sa rezulte clar si fara echivoc ca este competent.
 • Stabilirea unitãtilor de competenta pentru care candidatul solicita evaluarea – Dupa ce candidatul a completat fisa de autoevaluare urmeaza analizarea ei impreuna cu evaluatorul. In urma acestei analize, candidatul stabileste, de comun acord cu evaluatorul, unitatile de competenta pentru care doreste sa-i fie evaluate si certificatele competente profesionale.
 • Planificarea si organizarea procesului de evaluare – Evaluatorul planifica si organizeaza procesul de evaluare, de comun acord cu candidatul. El se asigura totodata ca metodele de evaluare stabilite precum si programarea desfasurarii procesului de evaluare au fost agreate atat de candidat cat si de conducerea centrului de evaluare. Durata procesului de evaluare nu trebuie sa depaseasca 30 de zile.
 • Culegerea dovezilor de competenta – In evaluarea competentelor profesionale, dovezile de competenta produse de candidat sunt judecate in raport cu aspectele critice stabilite pentru fiecare unitate de competenta din standard. Dovezile de competenta sunt culese dintr-o gama larga de surse (dovezi directe, dovezi indirecte, dovezi suplimentare). Dovezile sunt obtinute in urma aplicarii instrumentelor de evaluare.

Instrumentele de evaluare aplicate:

Pentru testarea cunostintelor:

Teste scrise

Intrebari orale

Raport din partea altor persoane

Pentru testarea abilitatilor practice

Fise de observare

Simulari / demonstratii structurate

Raport din partea altor persoane

 • Analizarea dovezilor si luarea deciziei privind competenta – Dovezile de competenta sunt analizate si judecate de evaluator in raport cu aspectele critice corespunzatoare unitatilor de competenta stabilite de candidat, pe baza principiilor evaluarii (validitate, credibilitate, corectitudine, flexibilitate, transparenta, simplitate).
 • Eliberarea certificatului de competenta – Persoana declarata competenta in urma procesului de evaluare primeste un certificat de competente profesionale. In certificatul de competente profesionale sunt mentionate unitatile de competenta pentru care persoana a fost declarata competenta. Certificatul se completeaza de catre secretarul centrului de evaluare.